Overlevering av ny bolig

Fredag 7 juli 2017

Det var med stor glede vi kunne overlevere vår første bolig til våre kunder Linda og Frank. Dette har vært et utfordrende prosjekt for vår del, hvor vi måtte endre på boligen underveis grunnet naboklager samtidig som vi har hatt store leveranseproblemer av viktige byggevarer på prosjektet.

Men dette har vi tatt på strak arm, og vi er stolte over kvaliteten og standarden på boligen vo har bygget.